Christina Aune

Legitimerad psykolog

Välkommen!

Jag heter Christina Aune och arbetar som legitimerad psykolog sedan 2003.

Jag erbjuder terapi för vuxna och ungdomar på Malmö ISTDP-mottagning. Jag arbetar främst utifrån metoden ISTDP, en affektfokuserad metod med psykodynamisk grund. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med ångest, nedstämdhet, stress, utmattning, kriser, relationssvårigheter samt fysisk ohälsa som har koppling till psykisk ohälsa.

Jag har arbetat med såväl korta kontakter vid lindriga besvär som fleråriga behandlingar för mer komplex problematik.

Om mig

Jag är legitimerad psykolog utbildad i Lund 1997-2002. Jag har grundutbildning inom både psykodynamisk inriktning och KBT samt en treårig vidareubildning inom ISTDP (2018-2021), Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Jag har arbetat inom primärvården mellan 2011 och 2022, dessförinnan inom barn- och ungdomspsykiatrin samt inom skola/förskola.

Mitt sätt att arbeta

I början av en kontakt lägger jag stor vikt vid att det ska bli ett bra möte och att vi tillsammans arbetar för att förstå och tydliggöra vad du önskar få hjälp med, samt att vi tillsammans kommer fram till hur vi arbetar vidare.

Jag arbetar främst med affektfokuserad terapi, ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, men även med andra metoder efter överenskommelse om detta. Inom ISTDP arbetar vi för att tydliggöra beteenden och förhållningssätt som bidrar till problem och svårigheter i livet för att därefter ha möjlighet att hitta mer hjälpsamma beteenden och förhållningssätt till sig själv, sina känslor och sin omgivning. Våra känslor utgör grunden för hur vi kommer i kontakt med oss själva, de behov och önskemål vi har och hur vi känslomässigt knyter an till andra människor. Känslorna ger oss information om och förståelse för oss själva. Känslorna ger oss också energi som vi kan använda för att agera på ett sätt som är bra för oss. Målet med behandlingen är att bli friare, få ökad tillgång till våra känslor, bli mindre belastad och få större tillgång till vår kraft och energi.

Kontakt

Du är varmt välkommen att kontakta mig:

Jag tar emot besök på Malmö ISTDP-mottagning som ligger på Amiralsgatan 20 i Malmö. Jag erbjuder även videosamtal.